Az ÚMVP Irányító Hatóságának 28/2008. (IV. 21.) közleménye egyes ÚMVP jogcímek kérelembenyújtási időszakának meghosszabbításáról

2008.04.07

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 28/2008. (IV. 21.) közleménye egyes ÚMVP jogcímek kérelembenyújtási időszakának meghosszabbításáról:

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága ez úton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy folyamatban van

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III.27.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III.7.) FVM rendelet;
- az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
módosítása akképpen, hogy a támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő május 30-ig meghosszabbításra kerül.