Földhasználati bejelentési adatlap

2009.10.08

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 599. § (6) és (15) bekezdései, 2009. október 1-jei hatállyal módosították a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) számú Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.).